#wintersolstice #poem Doors and shutters shut/Keep magic and ghosts/Outside – they belong the dark- They, who celebrate at night

Unease whispers
Through the trees
Leaves do not get reprieve

Hunted struggle
Between light and dark
In this– foreign– time

People seek warmth at a cozy fire
Chase away the cold into the late      hour

Doors and shutters shut
Keep magic and ghosts
Outside – they belong the dark-

They, who celebrate at night

Until the solstice –as light
Recognizes once more
its power

Wil Melker

er waait onrust
in de bomen
bladeren krijgen geen respijt

jachtig strijdt
het licht met donker
in deze vreemde tijd

mensen zoeken warmte
bij een gezellig vuur
verjagen kou tot in het late uur

deuren en gesloten luiken
houden magie en geesten
uit het duister buiten

die ‘s nachts feesten
tot de zonnewende als licht
zijn krachten weer leert kennen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s