J.C. Bloem, “How notably stiller death is compared to sleep.”

The rhythm is slightly off, but I think it conveys the mood better.

And this stayed with me forever,
How notably stiller death is –compared to sleep,
That it is a daily marvel to live,
And that we, with every ‘wakeningawaken     as if from death.

Another ending, bit more awkward:

And this stayed with me forever:
How notably stiller death is compared to sleep,
That it is a daily marvel, to be alive,
That we with every ‘wakening    are       resurrected.

En voor altijd is mij bijgebeleven:
hoe zeer veel stiller dood dan slapen is;
dat het een daaglijks wonder is, te leven,
en elk ontwaken een herrijzenis.

J.C. Bloem